Pokličite nas:
080 1202
080 1202
Pišite nam:
Pošlji povpraševanje
Jezik:
 
DOKAZANO okolju
prijazno
 
Zagotavljamo 3X DALJŠO
življenjsko dobo lesa
 
1x in trajno zaščiteno,
BREZ OBNAVLJANJA
 
Več desetletna tradicija
testiranja izdelkov PO SVETU
Pošlji povpraševanje
23.09.2022
Leto 2022 je za naše podjetje prineslo kar nekaj sprememb.
Preberi več >

Zaščita lesa

K trajnostnemu razvoju sodi tudi umna raba lesa in drugih obnovljivih virov. Med priraščanjem lesa v gozdu se vanj veže ogromna količina ogljikovega dioksida iz ozračja, kar pripomore k blaženju podnebnih sprememb. Primerna osnovna zaščita lesa lahko bistveno podaljša življenjsko dobo naših lesenih izdelkov in objektov. Na ta način varčujemo z lesno surovino ter pri stroških obnov, sanacij in (ponovne) proizvodnje, v lesu vezan ogljikov dioksid pa se v njem skladišči bistveno dlje časa.

Področje zaščitnih pripravkov (biocidov) za les je v EU vse strožje regulirano. V zadnjih 15 letih so začeli veljati številni novi predpisi (npr. Direktiva 98/8/EC o biocidnih proizvodih, Uredba št. 528/2012 o dostopnosti biocidnih proizvodov na trgu in njihovi uporabi, Uredba REACH o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij, itd.), ki omejujejo število dovoljenih učinkovin in njihovo uporabo. Področje zaščitnih pripravkov za les pri nas nadzoruje Urad Republike Slovenije za kemikalije. Vpliv dovoljenih učinkovin na človeka in okolje je ob pravilni izbiri in uporabi zaščitnih sredstev dokazano zanemarljiv. Pri uporabi zaščitnih sredstev v notranjih prostorih je potrebno poskrbeti, da v les ne vnašamo škodljivih hlapnih snovi, pri zaščiti lesa, namenjenega zunanji uporabi pa, da se učinkovine zaščitnega sredstva vežejo v les in da se iz njega ob padavinah ne izpirajo. Z izpiranjem bi namreč lahko kontaminirali okolje, prav tako pa bi se zmanjšala učinkovitost samega zaščitnega sredstva. Pri uporabi je prav tako potrebno upoštevati navodila proizvajalca in ne spreminjati sestave zaščitnih pripravkov (dodajati različnih snovi ali kemikalije, jih redčiti in podobno).

V podjetju Silvaprodukt redno stremimo k razvoju učinkovitih in okolju prijaznih zaščitnih sredstev za les. Vsi naši pripravki in metode omogočajo, da je zaščita lesa v skladu z okoljevarstvenimi smernicami in EU zakonodajo. Medtem, ko pri termični modifikaciji lesa za njegovo trajno zaščito pred lesnimi škodljivci ne uporabljamo prav nobenih kemikalij, je pri vseh drugih zaščitnih sredstvih dokazano zagotovljeno, da zaščitne komponente iz lesa ne hlapijo in se ne izločajo v okolje. Zaradi tega lahko zaščiten les povsem brez skrbi uporabljate tudi v zaprtih prostorih, v stiku z zemljo in tekočo vodo.

Pri izbiri zaščitnega sredstva za les se moramo torej prepričati o njegovi učinkovitosti (testiranja, skladnost s standardi) ter o njegovi primerni sestavi oz. skladnosti z EU zakonodajo. Pri pripravi večjih projektov in izdelavi projektne dokumentacije se je priporočljivo posvetovati s strokovnjakom s področja zaščite lesa (npr. Oddelek za lesarstvo Biotehniške fakultete v Ljubljani).