Pokličite nas:
080 1202
080 1202
Pišite nam:
Pošlji povpraševanje
Jezik:
 
DOKAZANO okolju
prijazno
 
Zagotavljamo 3X DALJŠO
življenjsko dobo lesa
 
1x in trajno zaščiteno,
BREZ OBNAVLJANJA
 
Več desetletna tradicija
testiranja izdelkov PO SVETU
Pošlji povpraševanje
29.09.2021
V letošnjem letu, ki je bilo polno presenečenj in izzivov, naše podjetje ...
Preberi več >

O lesnih škodljivcih

O LESNIH ŠKODLJIVCIH

Les je naraven in obnovljiv material, ki je v naravi razgradljiv. Razkroj lesa povzročajo neživi (abiotični) in živi (biotični) dejavniki razkroja. Pri uporabi lesa v gospodarske namene želimo njegovo razgradnjo karseda upočasniti.

Med nežive dejavnike razkroja sodijo klimatski dejavniki (padavine, UV svetloba, temperaturne spremembe, itd.), onesnažen zrak (plini, trdni delci) in ogenj. Neživi dejavniki vplivajo zlasti na estetski videz lesa, redkeje pa tudi na mehanske lastnosti lesenega izdelka. Sončna oziroma UV svetloba povzroča na primer sivenje površine lesa, ne vpliva pa na njegove mehanske lastnosti. Les lahko pred neživimi dejavniki razkroja običajno učinkovito zaščitimo s primernimi površinskimi premazi, kot na primer Silvanol lazura B.
 
Nezaščitena in površinsko zaščitena smrekova deščica po nekajmesečni izpostavitvi sončni svetlobi in padavinam.
 
Veliko nevarnejši, predvsem pri uporabi lesa na prostem, pa so živi dejavniki razkroja. Gre za organizme, ki se z lesom prehranjujejo ali pa ga za lastno preživetje nujno potrebujejo. Mednje sodijo glive (npr.: glive razkrojevalke, glive modrivke, plesni), insekti (npr. ličinke lesnih insektov oz. »lesni črvi«, termiti), bakterije ter morski škodljivci. V Sloveniji zdaleč največ škode na gospodarskem lesu ter na končnih lesenih izdelkih in objektih povzročajo glive razkrojevalke. Ob ugodnih pogojih (vlažnost lesa nad 20 %, zmerne temperature) lahko les razgradijo že v nekaj mesecih. Slovenija ima v tem pogledu eno izmed najneugodnejših klim v Evropi, saj so pogoji za trohnenje lesa večino časa zelo primerni (velika količina padavin, visoka zračna vlažnost, zmerne temperature).
 
Glive razkrojevalke v/na lesu tvorijo podgobje (micelij), lahko pa tudi klobuke.
Ličinka (»črv«) in odrasel osebek lesnega insekta (hišni kozliček ali Hylotrupes bajulus)

Pred glivami razkrojevalkami niso varne niti sodobne lesene hiše, saj srečujemo številne primere, ko glive zaradi manjših ali večjih napak pri izvedbi že v nekaj letih po vselitvi popolnoma uničijo konstrukcijo in/ali obloge nezaščitenih lesenih objektov. Sanacija takšne škode je izjemno draga in zamudna. Za učinkovito zaščito lesa pred živimi dejavniki razkroja moramo uporabiti učinkovita osnovna zaščitna sredstva (npr. Silvanolin®ali Silvanol®) ter poskrbeti, da v les prodrejo dovolj globoko. Primerno metodo zaščite in globino prodora zaščitnega sredstva izberemo glede na izpostavljenost in funkcijo lesnega izdelka ali objekta. Odlična alternativa klasičnim osnovnim zaščitnim sredstvom za les je v zadnjem času tudi Silvapro® termična modifikacija lesa.
 
Nekaj primerov poškodb, ki jih povzročijo glive razkrojevalke (trohnenje lesa)